NB!
De som betaler til bankontonr. oppgi navn og adresse i komentarfelt for å få tilsendt oblat.

På Vipps trenger du ikke å skrive navn, det kommer automatisk.