Vi har gjennomført takster på fjellet og i skogområdene.
Taksten på fjellet viser at det er litt mindre med fugl totalt pr kvadratkilometer enn i 2021. Produksjon ligger i snitt på 4,5 kyllinger pr voksne par. Her har vært noe vanskelige forhold i hekkingen som har medført endel omlegging. Rypebestanden hos Kommuneskogen jf takst følger naboterrengene godt. I skogen er det også en nedgang fra 2021.
Dagskvotene i 2022 blir:
2 ryper pr.dag.pr. jeger
2 skogsfugl pr.dag.pr. jeger
Røy er fredet.
Skit jakt 👍🏻.