www.steinkjer-kommuneskoger.no

Småviltjakt

              JAKTOMRÅDENE DELES I (se jaktkart)
              A. Fjellterrenget.
              B. Skogsterrenget.
              C. Beiteområde som er en del av skogsterrenget, 
                  her er jakt med hund ikke tillatt før etter elgjaktens
                  avslutning og husdyra i tillegg er tatt inn fra beite.
 
 
         
                                  Kart småviltjakt
 

JAKTPERIODER

 

I.h.t. jakttidsforskriften

And / Gås

Sesongkort / Ukekort /dagskort på Inatur.no

10.09 - 14.09
15.09 - 19.09

Rype, skogsfugl  og hare

Begrenset antall
Søknadsfrist 15. April
sendes på epost til pal.malmo@steinkjer.kommune.no

20.09 - 23.12

Rype / skogsfugl / hare

Sesongkort / Ukekort / dagskort på Inatur.no

 


Tilbud for småviltjakta 2022 (alle inkl. hund) er:

1. 21.08.-09.09. Dagskort - ukekort - sesongkort (Inatur.no)

2. 10.09.-14.09. Fjellterrenget eller skogsterrenget,  trekking etter søknad    (gjelder som sesongkort utenom begrensede perioder).

3. 15.09.-19.09. Fjellterrenget eller skogsterrenget, begrenset antall,  trekking etter søknad    (gjelder som sesongkort utenom begrensede perioder).

4. 20.09.- jakttidsslutt. Dagskort - ukekort - sesongkort (Inatur.no).

5. 10.09.-19.09. Kombikort skogsterreng ( gjelder 1. og 2. regulerte periode område B og C), begrenset antall, trekking etter søknad   (gjelder som sesongkort utenom begrensede perioder).

Søknadsfristen på tilbud  2 - 3 og 5  er  15. April.       
Sendes på epost til pal.malmo@steinkjer kommune.noJakthytter med tilhørende jaktkort i begrensede perioder tildeles etter søknad:

- Lustadstu skogsfugl og rypeterreng:  1.periode 09.09. - 14.09
  (ved bilveg, 7 sengeplasser)               2.periode 14.09. - 19.09


- Lågvassbu rypeterreng:                     1.periode 09.09. - 14.09 
  (6 sengeplasser)                                 2.periode 14.09. - 19.09

- Skjækerosstu rypeterreng:                 1.periode 09.09. - 14.09
  (8 sengeplasser)                                  2.periode 14.09. - 19.09

Søknadsfrist er 15. April   
Sendes på epost til pal.malmo@steinkjer kommune.no

 


Det vil være mulig å kjøpe ikke tildelte kort på www.inatur.no etter 10. mai.


Det selges både sesongkort og ukekort for småvilt her:
www.inatur.no
Sportshytta (tlf. 74 16 22 11)

 

Den enkelte jeger plikter å sette seg inn i jaktregler, grenser og dagskvote før jaktstart. Disse skrives ut og medbringes sammen med jaktkort under jakta. Det vil etter taksering informeres om dagskvotene på rype og skogsfugl i nyheter på våre hjemmesider www.Steinkjer-kommuneskoger.no.

I elgjakta er småviltjakt og rådyrjakt forbudt i skogsterrenget fra den 25.09 - 01.10 og fra 10.10 - 23.10.
I fjellterrenget jaktvald A går småviltjakta uavhengig av elgjakta.

 

Vi minner om følgende:
- Fellefangst/jakt av smårovvilt og jakt på gaupe er fritt uten grunneierkort

- Det er innført begrenset felling (bag limit) for ryper og skogsfugl.

- Røy er fredet.

- Rypa er fredet etter jul

- For å kunne jakte i Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF, må du være registrert i Det Norske Jegerregisteret, ha betalt jegerarvgift (dette gjelder ikke opplæringsjakt i forbindelse   med småvilt) og gyldig jaktkort.

- Jaktrapport skal leveres umiddelbart etter jaktens slutt og senest 1. april.JAKT MED HUND

Den 10. september er det fortsatt husdyr på beite i område merket  C på jaktkartet, så lenge dyrene er på utmarksbeite kan det ikke brukes løs hund i nevnte område. Vi gjør oppmerksom på at husdyr kan forekomme også utenom dette avgrensete området.

Hund som brukes løs til jakt skal ha godkjent sauerenhetssertifikat. Den som disponerer hunden er ansvarlig for all skade som hunden måtte forvolde på husdyr.

Det tillates én løs hund om gangen pr. jeger.
 

 
Maxi 2017
Publisert | Oppdatert 10. mars 2022