Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rådyrjakt

Beliggenhet og terrengbeskrivelse :
Kommuneskogene i Steinkjer omfatter både skog og fjellområder, dette utgjør ca. 200.000 daa. med utmark. Her er utsøkte muligheter for generelt all småviltjakt, flotte fjellområder med hovedsakelig lirype, men hvor fjellrypa til tider forekommer. I skogsområdene er det store arealer for hare, rådyr og skogsfugeljakt. Med tanke på rådyr er områdene det tilbydes jakt på lett tilgjengelige, dette er vanlig skogsmark med skog, myr og noe innmark (areal ca. 100.000 daa.).

Kjernen av områdene for rådyrjakt ligger ca. 20 km. øst for Steinkjer by.


Kart rådyrjaktområder.

Rådyr kan jaktes på hele område merket B. Skogsterrenget.
Jaktvald C. er avholdt til rådyrjakt på flerårig kontrakt (averteres på våre hjemmeside).

JAKTPERIODER

10.08 - 24.09

Rådyrbukk

Fellingstillatelser, begrenset
antall, selges  på Inatur.no
fra 1.mars

02.10 - 09.10
24.09 - 23.12

Rådyr

Fridyr og kje 
selges  på Inatur.no

 

I elgjakta er rådyrjakt forbudt i skogsterrenget fra den 25.09 - 01.10 og fra 10.10 - 23.10.


Bruk av hund
I bukkejakta er hund ikke tillatt.

Det tillates å kun bruke en løs hund av gangen. Hunder som brukes løs til jakt så lenge det beiter husdyr i terrenget skal ha godkjent sauerenhetssertifikat. Den som disponerer hunden er ansvarlig for all skade som hunden måtte forvolde på husdyr.

Bestand
For tiden middels bestand av rådyr.


Fellefangst av smårovvilt og jakt på gaupe er fritt uten grunneierkort.


Den enkelte jeger plikter å sette seg inn i jaktregler, grenser og dagskvote før jaktstart.


NB!
Jaktrapport skal leveres etter jaktens slutt:

-for rådyr  senest  2. Januar.  

 

Publisert | Oppdatert 15. april 2020