www.steinkjer-kommuneskoger.no

Hytter til leie i Skjækerfjella og i Ogndal

Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket

Utleiehyttene står klare og kan bookes på https://www.inatur.no/
Søk på Lustadstu - Lågvassbu og Skjækerosstu