www.steinkjer-kommuneskoger.no

Fuglejakta 2021

Dagskvoter på rype og skogsfugl 2021

Rype og skogsfuglterrengene til Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF er nå taksert.

Når det gjelder rype var det på vårvinteren godt med stamfugl,  fine forholdog i hekkeperioden har lagt et godt grunnlag for en bra rypebestand. Smågnagerne har uteblitt, men det ser ut til at rypa har berget godt selv med litt predasjon, da mest sannsynlig av rovfugl som det også er obeservert noe av.

Resultat fra takst viser at her har vært god produksjon, det registreres mange store fine kull og kyllinger.

Vi har en produkjon på 5,4  (4,6 i 2020) kyllinger pr.par og med en brukbar stammfugl
bestand er vi godt fornøyd med rypebestanden slik den ser ut etter takst.

Vi vil fortsatt være forsiktig med kvotene fordi mange jegere skal ut i fjellet,
jaktområdene er lett tilgjengelig og har et jevnt jakttrykk gjennom sesongen.

Tilbakemelding skogsfugltakst:
Skogsfuglbestanden virker stabil, en liten oppgang fra 2020 på orrfugl, takst viser noe dårligere resultat på storfugl enn forventet. 
Kommuneskogens egne observasjoner utenfor takst viser  produksjon på  storfugl og vi føler oss sikre på at vi også her har en oppgang sammenlignet med 2020.
 

Dagskvoter for skogsfugl og ryper 2021

     -    3 ryper pr. dag pr. jeger og jakta på rype avsluttes til jul.

     -    2 skogsfugler pr.dag pr. jeger

RØY ER FREDET