Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansatte og virksomhet

Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF har 3 ansatte på heltid.
Skogsjef Pål Malmo
Utmarksansvarlig Leif Kjesbu 
Utmarksarbeider Trygve Wekre
 

I tillegg til drift av skog og øvrig administrering, har de ansatte ansvar for tilsyn og vedlikehold av hytter, naust, båter, flytebrygger, rasteplasser, stier, skilting, informasjonstavler og parkeringsplasser. Skogsbilvegnettet skal  sikres et rutinemessig vedlikehold og kontroll/tilsyn i forbindelse med hyttebygging, jakt, fiske, motorferdsel og miljøkriminalitet.

Jobben som rovviltkontakt, naturoppsyn og motorferdselskontroll utføres på oppdrag for Statens naturoppsyn.  Andre eksterne oppdrag for offentlige og private utføres for å sikre inntjening og sysselsetting.

Kommuneskongen har som målsetting å være en aktør på utvikling av naturbasert næringsliv. Ogndal er Steinkjers innfallsport til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Her går innfartsåren gjennom Skjækra landskapsvernområde og like forbi Norges geografiske Midtpunkt. Steinkjer kommuneskoger har som mål å bidra til å utnytte denne innfartsåren på best mulig måte og øke potensialet til mer turisme i samarbeid med andre aktører, spesielt gjennom nettverksselskapet Norges Midpunkt SA.

 

Årsberetning 2020.pdf

 

 

Publisert | Oppdatert 13. september 2021