www.steinkjer-kommuneskoger.no

Dagskvote ryper 2016

Rypejakt 2016

Fjellområdene (rypeterrenget) til Steinkjer kommuneskoger er nå taksert.
Vi har i år en fin utvikling  på rypebestanden, vi registrer fine kull og noen flere kull en i fjor. Bestanden av smågnagere kollapset i januar/februar og vi var usikkre på hvordan dette hadde slått ut med tanke på mengden  smårovvilt, det synes så langt å ha vært lite predasjon i fjellet.Totalbildet er at vi har noe mere fugl i terrengene sammenlignet med 2015, men vi vil fortsatt være forsiktig med uttaket og begrenser antall jeger (samme som i 2015) og setter en dagskvoten på 3 ryper pr. dag pr. jeger (2 i 2015).

Dagskvote 2016 er 3 ryper pr. dag pr. jeger og jakten på rype avsluttes til jul.

Publisert | Oppdatert 29. august 2016