Vedtekter og opplysninger om styre

Klikk her
Vedtekter for Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF

Steinkjer komunestyre har oppnevnt nytt styre for 2015-2019
som består av:
- Anne Berit Lein  leder,
- Arve Pettersen nestleder,
- Kristoffer Vikan medlem,
- Emma Svarva Giskås medlem,
- Tor Arne Garnvik medlem,
- Johnny Meier, ansatte

 

Magnus W. Delbekk vara
Morten Resve vara
Elin Grindberg vara
Geir Ottesen vara
Anita Bråthen Suul vara

 

Copyright © 2007
Steinkjer Powered by CustomPublish AS