Lågvatnet, Frank Stigum

Tilleggsdokument til Flerbruksplan godkjent av Foretaksmøtet

Styret for Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF innstillte på at Tilleggsdokument til Flerbruksplan Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF skulle godkjennes av foretaksmøtet ( Kommunestyret ). Tilleggsdokument 2007 ble den 5. mai 2007 enstemmig godkjennt av foretaksmøtet og legges til grunn for den videre driften av kommuneskogen.
.
Copyright © 2007
Steinkjer Powered by CustomPublish AS