Norges Midtpunkt SA ved Mokk gård og Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF
serverer svartkjelkaffe
og saft ved Norges geografiske Midtpunkt påskelørdag
mellom kl. 11.00 og 15.00.

Det kjøres skispor med løypelegger.

VELKOMMEN!