Drømmejobben

Steinkjer kommuneskoger søker ny medarbeider 2019 

Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF ansetter ny medarbeider våren 2019.

Vi er pr. i dag 2 fast ansatte, utmarksansvarlig Johnny Meier går av med pensjon om to år.

Ny medarbeider får således 1,5 år opplæringstid i kommuneskogens utmarksoppgaver/ansvar under ledelse av Johnny Meier og undertegnede.

Steinkjer kommuneskoger tilbyr herved en nærmest unik utmarksarbeider jobb.

Personen vil etter hvert få ansvar i det meste som foregår av praktisk utmarksforvaltning i den 220000 daa store kommunale eiendommen.

Jobben vil bestå i:

-          tilsyn av eiendommen

-          mye kontakt med publikum/våre brukere

-          tilsyn/vedlikehold av anlegg

-          tilsyn/forvaltningsoppgaver storvilt og småviltjakt

-          skogbruk som omfatter planting, skogkultur, hogst, håndtering av maskiner og utstyr.

-          eksterne jobber

Vi søker en person som blir i jobben over tid med gode samarbeidsevner, stor selvstendighet, praktisk erfaring/vilje for å skaffe seg praktisk erfaring er en forutsetning.

Vi har plan om opplæring på en slik måte at denne kan ta over noen av de eksterne jobbene vi har tilegnet oss igjennom årene.

Dette vil være den ultimate jobb for folk som liker friluftslivet med lyst til å være utearbeidene i fjellet, i skogen og i bynære områder, en jobb som krever stå på vilje og engasjement.

Foreslår at du går inn på vår hjemmeside og får litt påfyll i hva vi driver på med.

Ny medarbeider ansettes fra 01.05.2019.

Fullstendig stillingsutlysning vil komme i løpet av november.

 

Pål Malmo
Skogsjef

Steinkjer kommuneskoger
Ogndalsbruket KF

Tlf. 95029501
 

Copyright © 2007
Steinkjer Powered by CustomPublish AS