Steinkjer Kommuneskoger - Ogndalsbruket KF

Midtpunktjubel_1000x667.jpg

Kommunalt foretak eid av Steinkjer kommune som forvalter store deler av kommunens skogeiendommer og naturressurser. Vi jobber for å utvikle næringsvirksomheten gjennom skogbruk, jakt, fiske og øvrige fritidstilbud.


 Kommuneskogen forvalter:

 • 220.000 daa skog og fjell
 • 80.000 daa produktiv skog
 • Arbeidsplasser og næringsvirksomhet
 • Utleiehytter og hyttetomter
 • Småvilt - og storviltjakt
 • Over 50 fiskevann
  Merkede og tilrettelagte turstier og utfartspunkter.

 • Opplevelser og tilrettelagte aktiviteter:

  • Gratis fiske med stang og håndsnøre
  • Rimelige garnfiskekort
  • Små- og storviltjakt
  • Kano og båtutleie
  • Utleiehytter ved vei og langs til fjells
  • Handikaptilrettelagt hytte og fiskeplasser
  • Kulturminner
  • Vandring langs merkede og tilrettelagte stier
  • Oppkjørte skiløyper
   Norges geografiske Midtpunkt
  • Stillhet, ro og naturopplevelse

   

 

 

 •  
  •  
    
    
   Logo økoturisme
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
                                                             

                                                                                                 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Copyright © 2007
Steinkjer Powered by CustomPublish AS