Logo økoturisme

Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF er nå en Økoturismesertifisert bedrift.

Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF er nå en godkjent Økoturisme bedrift. Denne sertifiseringen berører den delen av virksomheten som går på reiseliv d.v.s utleie av hytter, båter, kanoer og turisme.

Hva er økoturisme ?
«Økoturisme er berikende natur- og kulturopplevelser, tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjeste, miljøet og det lokalsamfunnet de er en del av»

En egen norsk økoturisme definisjon:
Norsk økoturismes definisjon og prinsipper bygger på internasjonale prinsipper for økoturisme og ivaretar internasjonale mål for økoturisme anbefalt av FN og Den Internasjonale Økoturismeforeningen. Samtidig har norsk naturbrukstradisjon, vår reiselivsstruktur og våre miljøutfordringer fått satt rammene for økoturisme i Norge
En norsk økoturisme bedrift er:
  • Natur og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.
  • Bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.
  • Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.
  • Bidrar positivt i lokalsamfunnet, bruker lokal arbeidskraft, lokale tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utøver et generelt samfunnsansvar.
  • Bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.
  • Stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.
  • Tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.

Se mer på www.ecotourismnorway.no

 

Copyright © 2020 Steinkjer kommuneskoger Powered by CustomPublish AS