Torengåsen2

Steinkjer kommuneskoger har lagt ut nytt hytte felt ved Lustadvatnet

Torengåsen hyttefelt med 20 hyttetomter er nå lagt ut for salg.        

Ta kontakt på epost pal.malmo@steinkjer.kommune.no eller mob. 95029501

God tur.

 

 

 

 

Copyright © 2021 Steinkjer kommuneskoger Powered by CustomPublish AS