Rådyrjakt

Beliggenhet og terrengbeskrivelse :
Kommuneskogene i Steinkjer omfatter både skog og fjellområder, dette utgjør ca. 200.000 daa. med utmark. Her er utsøkte muligheter for generelt all småviltjakt, flotte fjellområder med hovedsakelig lirype, men hvor fjellrypa til tider forekommer. I skogsområdene er det store arealer for hare, rådyr og skogsfugeljakt. Med tanke på rådyr er områdene det tilbydes jakt på lett tilgjengelige, dette er vanlig skogsmark med skog, myr og noe innmark (areal ca. 100.000 daa.).

Kjernen av områdene for rådyrjakt ligger ca. 20 km. øst for Steinkjer by.

Rådyr kan jaktes på hele område merket B. Skogsterrenget. Jaktvald C. er avholdt til rådyrjakt på flerårig kontrakt (averteres på våre hjemmeside).

Bukkjakt fra 10.08 - 24.09. 

Ordinær rådyrjakt fra 02.10

I elgjakta er rådyrjakt forbudt i skogsterrenget fra den 25.09 - 01.10 og fra 10.10 - 23.10.


Bruk av hund
I bukkejakta er hund ikke tillatt.

Der hund er tillatt å bruke tillates det å bruke en løs hund av gangen. Hunder som brukes løs til jakt så lenge det beiter husdyr i terrenget skal ha godkjent sauerenhetssertifikat.Den som disponerer hunden er ansvarlig for all skade som hunden måtte forvolde på husdyr.

Bestand
For tiden middels bestand av rådyr.


Fellefangst av smårovvilt og jakt på gaupe er fritt uten grunneierkort.


Den enkelte jeger plikter å sette seg inn i jaktregler, grenser og dagskvote før jaktstart.


NB!
Jaktrapport skal leveres etter jaktens slutt:

-for rådyr  senest  2. Januar.  

 

Rådyrjakt

Beliggenhet og terrengbeskrivelse :
Kommuneskogene i Steinkjer omfatter både skog og fjellområder, dette utgjør ca. 200.000 daa. med utmark. Her er utsøkte muligheter for generelt all småviltjakt, flotte fjellområder med hovedsakelig lirype, men hvor fjellrypa til tider forekommer. I skogsområdene er det store arealer for hare, rådyr og skogsfugeljakt. Med tanke på rådyr er områdene det tilbydes jakt på lett tilgjengelige, dette er vanlig skogsmark med skog, myr og noe innmark (areal ca. 100.000 daa.).

Kjernen av områdene for rådyrjakt ligger ca. 20 km. øst for Steinkjer by.

Rådyr kan jaktes på hele område merket B. Skogsterrenget. Jaktvald C. er avholdt til rådyrjakt på flerårig kontrakt (averteres på våre hjemmeside).

Bukkjakt fra 10.08 - 24.09.

Ordinær rådyrjakt fra 02.10

I elgjakta er rådyrjakt forbudt i skogsterrenget fra den 25.09 - 01.10 og fra 10.10 - 23.10.


Bruk av hund
I bukkejakta er hund ikke tillatt.

Der hund er tillatt å bruke tillates det å bruke en løs hund av gangen. Hunder som brukes løs til jakt så lenge det beiter husdyr i terrenget skal ha godkjent sauerenhetssertifikat.Den som disponerer hunden er ansvarlig for all skade som hunden måtte forvolde på husdyr.

Bestand
For tiden middels bestand av rådyr.


Fellefangst av smårovvilt og jakt på gaupe er fritt uten grunneierkort.


Den enkelte jeger plikter å sette seg inn i jaktregler, grenser og dagskvote før jaktstart.


NB!
Jaktrapport skal leveres etter jaktens slutt:

-for rådyr  senest  2. Januar.  

 

Tiurfelling

Småviltjakt

JAKTVALD
A. Fjellterrenget.
B. Skogsterrenget.
C. Beiteområde, som er en del av skogsterrenget. Men her er jakt med hund ikke tillatt før etter elgjaktens avslutning og husdyra i tillegg er tatt inn fra beite.
 
Kart småviltjakt.
 
Kart rådyrjaktområder.


JAKTPERIODER
(Rovvilt kan felles innenfor viltlovens jakttider)

10.08 - 23.12

Rådyrbukk

Fellingstillatelser

25.09 - 23.12

Rådyr

Fridyr / kje

I.h.t. jakttidsforskriften

And / Gås

Sesongkort / Ukekort

10.09 - 19.09

Rype / skogsfugl / hare

Lukket periode.

20.09 - 23.12

Rype / skogsfugl / hare

Sesongkort / Ukekort

10.09 - 28.02

Hare

Sesongkort / UkekortFor å kunne jakte i Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF, må du være registrert i Det Norske Jegerregisteret, ha betalt jegerarvgift (Dette gjelder ikke opplæringsjakt i forbindelse med småvilt) og gyldig jaktkort.

Småviltjakt områdene deles inn i:
A. Fjellterrenget, tillatt med hund.
B. Skogsterrenget, tillatt med hund.
C. Skogsterreng er beiteområde og har hundebegrensninger (området er en del av Skogsterrenget, se jaktkart).
 

Jakta/jaktkort deles inn i perioder:
1. 21.08.-09.09. Ukekort/sesongkort
2. 10.09.-14.09. Fjellterreng eller skogsterreng med hund, gjelder som sesongkort etter begrensede perioder (begrenset ant).
3. 15.09.-19.09. Fjellterreng eller skogsterreng med hund, gjelder som sesongkort etter begrensede perioder (begrenset ant).
4. 20.09.- jakttidsslutt. Ukekort/sesongkort.
5. Nytt korttilbud fra 2015.
   10.09.-19.09. Fjell og skogsterreng kombi  med hund (kun på søknad),  gjelder som sesongkort etter begrensede perioder (begrenset ant).
 

Søknadsfristen for de begrensede periodene er 1. mai.

Hytteutleie med tilhørende jaktkort i begrensede perioder kjøpes direkte fra kommuneskogen. Søknadsfrist er 1. mai.
- Lustadstu skogsfuglterreng,
- Lågvassbu rypejakt,
- Skjækerosstu rypejakt

For begrenset periode fra 10.-14. september og 15.-19. september er det mulig å kjøpe ikke tildelte kort på www.inatur.no etter 1. mai.

Det selges både sesongkort og ukekort for småvilt og rådyrjakt her:
www.inatur.no
Malmo Sport (tlf. 74 16 17 36)
Sportshytta (tlf. 74 16 22 11)

Den enkelte jeger plikter å sette seg inn i jaktregler, grenser og dagskvote før jaktstart. Disse skrives ut og medbringes sammen med jaktkort under jakta. Dagskvoten på ryper finnes på våre hjemmesider www.Steinkjer-kommuneskoger.no.

I elgjakta er småviltjakt og rådyrjakt forbudt i skogsterrenget fra den 25.09 - 01.10 og fra 10.10 - 23.10.
I fjellterrenget jaktvald A går småviltjakta uavhengig av elgjakta.

 

Vi minner om følgende:
- Fellefangst av smårovvilt og jakt på gaupe er fritt uten grunneierkort

- Det er innført begrenset felling (bag limit) for ryper.

- Røy er fredet.

- Rypa er fredet etter jul

- Jaktrapport skal leveres umiddelbart etter jaktens slutt og senest 1. april.


JAKT MED HUND
Så lenge det på lovlig måte beiter husdyr i områder, er disse områdene unntatt for småviltjakt med løs hund.

Fra 10. september holdes husdyr innen et begrenset område (merket med område C på kartet), men vi gjør oppmerksom på at husdyr kan forekomme også utenom dette avgrensete området.

Hund som brukes løs til jakt så lenge det beiter husdyr i terrenget, skal ha godkjent sauerenhetssertifikat. Den som disponerer hunden er ansvarlig for all skade som hunden måtte forvolde på husdyr.

Det tillates én løs hund om gangen pr. jeger.


 

 
Forside fiskebrosjyren

Småviltjakt og garnfiskekort på nett

Småviltjakt, rådyrjakt og garnfiskekort kan kjøpes på nettet.

Copyright © 2007
Steinkjer Powered by CustomPublish AS