Ledige småviltjaktkort og rådyrkort kan kjøpes på nettet på www.inatur.no. Dette gjelder også småviltkort i begrensede perioder fra 10. september og fra 15. september . Her er det lagt ut et begrenset antall kort. Hytteutleie og tilhørende jaktkort i begrenset perioder kjøpes direkte fra kommuneskogen, ta kontakt på pal.malmo@steinkjer.kommune.no eller på 95029501..
Fiskekort for garnfiske kan nå også kjøpes på nettet på www.inatur.no.
Båter og kanoer leies ut fra telefon. 92299190.