Elgjaktkurs 2018

Småvilt, rådyr og elgjakt

 Vi i Steinkjer kommuneskoger vet hvor stor gleden og interessen er blant jegerne som vil bruke våre 
utmarksarealer på jakt etter rådyrbukken, elgen, haren eller lirypa.Vi ønsker at flest mulig skal kunne oppleve skog og fjelleneområdene som finnes her.

Uansett om det er småviltjakt eller elgjakt som frister mest, anbefaler vi deg til å ta en nærmere kikk på hva vi har å by på.

Småviltjakt       Mer informasjon

Rådyrjakt        Mer informasjon


Elgjakt
Steinkjer kommuneskoger har seks elgjaktvald og vi har en stabil og sunn elgbestand. I 2019 kan det felles 245 (295 i 18) dyr i hele Ogndal, av disse vil ca.60 tas ut på våre elgjaktfelt.

Ny revidert bestandsplan for Ogndal forligger i løpet av våren 2019.

Mer informasjon


JEGERAVGIFT
Vi minner om at alle som skal jakte i Norge må være registrert i Det Norske Jegerregisteret og ha betalt jegerarvgift (Dette gjelder ikke opplæringsjakt i forbindelse med småvilt). Alle som jakter storvilt skal ha avlagt godkjennt skyteprøve for storvilt.
Også utenlandske jegere skal betale jegeravgift.

 

Copyright © 2007
Steinkjer Powered by CustomPublish AS