Innlevering for skuddpremie smårovvilt (rev, mår, mink, røyskatt, kråke og ravn) fangstet i gamle i Steinkjer kommune (Sparbu, Ogndal, Stod, Egge, Beitstad og Kvam).

Gamle Verran kommune vil kjøre egen innsamling senere.

Lokalitet for innlevering: Steinkjer JFF  jaktskytebane på Vibe

Det må oppgis område for hvor viltet er skutt eller fanget.

Framføtter fra rev, mår, mink, røyskatt bindes sammen for hvert individ eller legges i gjennomsiktig plastpose (NB: framføtter med 5. kloa).

Begge føtter på kråke/ravn må leveres.

.

Utbetaling skjer fra Steinkjer kommune.