SKUDDPREMIE FOR SMÅROVVILT 2019

Smårovvilt innlevering Torsdag 22.08.19 kl. 17.00 – 18.00.

 

 

Innlevering for skuddpremie smårovvilt (rev, mår, mink, røyskatt, kråke og ravn) tatt i Steinkjer kommune. Lokalitet for innlevering: Steinkjer JFF  jaktskytebane på Vibe

 

Det må oppgies område for hvor viltet er skutt eller fanget.

Kråke-/ravneføtter sammenbindes parvis. Labber sammenbindes for hvert individ i gjennomsiktig plastpose. NB: framføtter med 5. kloa eller alle fire føttene.

.

Utbetaling skjer fra Steinkjer kommune.

 

Copyright © 2020 Steinkjer kommuneskoger Powered by CustomPublish AS