Sætertjønnhytta, NTT-2_400x300

Sikringsbu som står åpen som selvbetjeningshytte.

Sætertjønnhytta

Sikringsbua er i Den Norske Turistforenings eie, som også kan benyttes av ikke-medlemmer. Hytta ligger 600 meter fra Norges geografiske Midtpunkt. Sikringsbua står åpen som selvbetjeningshytte, mens hovedhytta leies med nøkkel. Bestilling og nøkkel ved turistkontoret i Steinkjer.

 

Copyright © 2007
Steinkjer Powered by CustomPublish AS