Vei/parkeringsavgift på SMS
Parkeringsavgiften er på kr. 60 pr. døgn. Parkering ut over et døgn koster 100 kr. Veiavgiften som dekker alle kommuneskogens veier Øst for Gaulstadfjellet er på kr. 60 pr tur.  Årskort som gjelder både for parkering og som veiavgift koster 500 kr.  Avgiften betales med SMS-melding med mobiltelefonen.

Klikk her for avgiftsbetaling med mobil.