Elgtransport

Oppsummering elgjakta 2018.

Elgjakta 2018  ble i Ogndal avsluttet med et godt resultat i forhold til stammens utvikling. Det ble også i denne sesongen gjort grep  for å redusere elgbestand. Alt tyder på at vi nå har tatt toppen av elgbestanden i Ogndal og utfordringen nå blir å finne stabiliteten. I  2018 ble det felt  259 elg. Av dette ble det felt 59 på Steinkjer kommuneskoger sine eiendommer.  På de jaktfelter som administreres av kommuneskogen gikk jakta godt med en fellingsprosent på 84 og her ble fraktet ut ca. 6,5 tonn med ekgkjøtt. Det som går igjen i Ogndal og resten av kommunen er at andelen kalvløse kyr var stor og vi hadde således mindre med kalv enn normalt.

På kommuneskogen ble det felt 59 elg (68). Dette ga en fellingsprosent på 84 % (100). Av dette var 49 % kalv (59), 66 % ungdyr (69), 60 % okser (av voksne) (57) og 14 % eldre ku (13).

Mindre antall dyr i jaktområdene og spesielt kalver gjorde at vi holdt litt igjen på antallet fellinger noe som også gjenspeiles i fellingsprosent.

(Forrige år i parantes).

Copyright © 2019 Steinkjer kommuneskoger Powered by CustomPublish AS