Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding om funn av hønsefugelreier 2014

Skogsfugl og rype

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og ikke minst i godt samarbeid med en rekke grunneiere/rettighetshavere blant annet i begge Trøndelagsfylkene, utført feltarbeid knyttet til å overvåke hønsefuglreir ved bruk av moderne viltkamera.  Totalt har det i Trøndelagsfylkene de siste fire årene blitt fulgt opp til sammen godt over 150 reir fordelt på artene storfugl, orrfugl, lirype og jerpe. Noe av målsettingen er å kunne si noe om størrelsen på eggtapene og hvilke arter det er som røver reirene. Slike data vil være viktige for de ulike grunneierne når jaktuttaket på hønsefuglene skal fastsettes og ved eventuell predatorkontroll. I 2014 skal vi gjennomføre en femte feltsesong i dette prosjektet og vi har som målsetning å kunne overvåke minst like mange reir som i fjor. Skal vi lykkes med det ber vi om din hjelp.

 

Finner du et reir av en av disse fire nevnte artene, setter vi stor pris på om du melder fra om det til oss. Forutsatt grunneiers tillatelse og at det er praktisk gjennomførbart, vil vi da forsøke å følge utviklingen på reiret med viltkamera.

 

 

Innrapportering av reirfunn kan rettes til Bjørn Roar Hagen på tlf: 93 28 44 25  

 

Spørsmål om prosjektet i Nord-Trøndelag kan rettes til Pål Fossland Moa, HiNT  (mob.: 45613872).

 

På forhånd takk!

 

Publisert | Oppdatert 24. mai 2014