Logo økoturisme

Medlem av Norsk Økoturismeforening.

Steinkjer kommuneskoger er medlem av Norsk Økoturisme, et nettverk av bedrifter som er natur og kulturbasert, og som bidrar til aktivt til natur- og kulturvern, vi har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver føre- var-holdning.

For Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF er det naturlig å kjøpe klimakvoter.
Klimakvotene er kjøpt hos: www.klif.no

 

Bekreftelse kjøp

Vi takker for din bestilling. Dette er en automatisk generert bekreftelse på ditt kjøp av klimakvoter fra Klima- og forurensningsdirektoratet. Du har kjøpt 1,28 klimakvoter for NOK 69,64 fra www.klif.no/co2. Dette tilsvarende 1280 kg CO2. Klimakvotene som blir kjøpt gjennom Klima- og forurensningsdirektoratet, vil bli tatt ut av det offisielle kvotemarkedet. De kan dermed ikke selges videre.
Du finner ditt sertifikat her http://co2.klif.no/steinkjerkommuneskoger
Navn: Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF Org.nr 969685396
Salgsdato: 28.02.2013
Betalingsmåte: Kort (belastet ved bestilling)

Beskrivelse
Antall
Enhetspris (28.02.2013)
Total pris NOK  (0% mva.)
Sletting av EUA kvote(r)
1,28
54,41
69,64

Med vennlig hilsen
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Telefon: 22 57 34 00 - Telefaks: 22 67 67 06
Org nr. 970935657
Spørsmål om frivillig kvotekjøp kan rettes til co2@klif.no
Copyright © 2020 Steinkjer kommuneskoger Powered by CustomPublish AS