10.09.-14.09. Fjellterreng eller skogsterreng med hund, gjelder som sesongkort etter begrensede perioder, begrenset ant. Pris kr  1000,-
15.09.-19.09. Fjellterreng eller skogsterreng med hund, gjelder som sesongkort etter begrensede perioder, begrenset ant. Pris kr.   700,-
Nytt korttilbud 2015
10.09.-19.09. Fjell og skogsterreng med hund. Selges ved direkte kontakt med oss, her er begrenset ant. Pris kr 1600,- 
 
Etter 1. Mai kan ledige kort i begrensede perioder kjøpes på inatur.no.

Hytteutleie med tilhørende jaktkort i begrensede perioder kjøpes direkte fra kommuneskogen, forsatt ledige hytter for jaktsesongen 2015.
- Lustadstu skogsfuglterreng (6 sengeplasser),
- Lågvassbu rypejakt (6 sengeplasser),
- Skjækerosstu rypejakt (8 sengeplasser),