Høst Skjækra

Ledige fjellhytter

Høstferien

Høstferien står for tur, fargene har lagt seg over fjellet og det er virkelig verdt  å oppleve dette. Steinkjer kommuneskoger har ledige hytter inne i Skjækra ved Lågvassbu, Skjækerosstu og det er også noen ledige døgn på Lustadstu ved Lustadvatnet for perioden. Sjekk på vår hjemmeside eller gå inn på www.inatur.no og søk deg frem.
Vi ønsker dere alle en flott høstferie.   

Steinkjer kommuneskoger
Ogndalsbruket KF

Copyright © 2007
Steinkjer Powered by CustomPublish AS