-

Dagskvoter på rype og skogsfugl 2020

Fugljakta 2020

Rype og skogsfuglterrengene til Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF er nå taksert.

En lang og snørik vinter i fjellet, en vinter som i mange områder varte langt ut i juni måned skapte litt usikkerhet rundt rypas muligheter for å komme igang med hekkingen. Utgangspunktet på vårvinteren var godt med stamfugl og lite med smågnagere.

Resultat fra takst viser at her er godt med kyllinger, det registreres at mange er klekket litt senere enn normalt (ut i fra størrelse) og kan være ett resultat  av utsatt eggelegging pga snøforholda, men disse kyllingene er alikevel av fin størrelse. Det ble registrert mindre med fugl der snøen lå lenge og tettere enn normalt der barflekkene kom tidligere, det et forhold som trolig utjevner seg  noe etter jaktstart.

Vi har en produkjon på 4,6 kyllinger pr.par og med en brukbar stammfugl
bestand er vi godt fornøyd med rypebestanden slik den ser ut etter takst.
Tettheten er noe lavere enn 2019, men godt innenfor tilfredsstillende nivå.

Vi vil fortsatt være forsiktig med kvotene, mange jegere skal ut i fjellet,
vi er i et jaktområder som er lett tilgjengelig og som har et jevnt jakttrykk
gjennom sesongen.

Tilbakemelding skogsfugltakst:
Skogsfuglbestanden virker stabil, en liten nedgang fra 2019 på orrfugl og en
oppgang for storfugl indikerer et normalår i skogen.
 

Dagskvoter for skogsfugl og ryper 2020

     -    3 ryper pr. dag pr. jeger og jakta på rype avsluttes til jul.

     -    2 skogsfugler pr.dag pr. jeger

RØY ER FREDET

 

 

Copyright © 2020 Steinkjer kommuneskoger Powered by CustomPublish AS