Høring

Forslag til vern av skogsområder

Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF har forslått to områder på Gaulstad i Ogndalen for frivillig vern, på disse områden foreligger det nå et forslag som er ute til høring med høringsfrist 3. Juni, for mere info. følg lenken.  http://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Horinger/Fylkesmannen-har-sendt-ut-horingsforslag-for-opprettelse-av-fem-naturreservat/

Copyright © 2007
Steinkjer Powered by CustomPublish AS