Storokse felt på bakpost

Elgjakt

Vi har seks elgjaktfelt og ett rådyrjaktfelt som forvaltes gjennom Gaulstad Utmarkslag og direkte av Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF.

Hvert felt tildeles ukesvis for en fireårsperiode etter loddtrekning. Elgjaktfeltene annonseres i media hvert fjerde år. Neste 4-årsperiode er 2019-2022. Tildelt jaktuke står fast i hele fireårsperioden.

Bare tre uker av elgjakta tildeles. Resterende jakt tid holdes i reserve for eventuell restkvote, som jaktes etter nærmere avtale og ny kontrakt.

ELGJAKTFELT
Skjelstadmarka
Gaulstadmarka
Mokkamarka
Gaulstadfjellet
Hammermarka
Giskåsmarka

Kart over de ulike elgjaktfeltene.

PRISER
Pr. i dag (regulert for 2015) betaler jegerne kr. 67,- pr. kg. opp t.o.m.  50 kilos dyr, stigende med 15 øre pr. kg. over 50.

Fastpris/forskudd: Kr. 4.000 for voksen og kr. 2.000 for kalv.

Prisene er inkl. mva. Kiloprisen indeksreguleres hvert år.

 

RÅDYRJAKTFELT PÅ 4 ÅRS KONTRAKTER
Mokkamarka. Pris: 2.000 kr. pr. år for fire dyr.
Neste fireårsperiode 2015 - 2018.
 

 

     

                                                 

Copyright © 2007
Steinkjer Powered by CustomPublish AS