-

Fugljakta 2019

Dagskvoter på rype og skogsfugl 2019

Rypeterrengene til Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF er nå taksert.
Det var stor usikkerhet om hvordan en vår og forsommer med mye dårlig
vær hadde påvirket ruging og klekking. Utgangspunktet vårvinteren var 
godt med stamfugl og dårlig med smågnagere.

Resultatene av taks viser at rypene alikevel har klart å få frem godt med kyllinger,
noe omlegg er det, men disse kyllingene er alikevel av fin størrelse.

Vi har en produkjon på 5,2 kyllinger pr.par og med en brukbar stammfugl
bestand er vi godt fornøyd med rypebestanden slik den ser ut etter takst.
Rypetetthet på omtrent samme nivå som i 2018. Her vil fortsatt være noe predasjon
på kulllene da det er 1 mnd. fra takst til jaktstart, spesielt nå vi har en del omlagte kull.

Oppfordrer jegerne til å felle kvoten sin i kull med små kyllinger om det byr
seg slike muligheter.
 

Vi vil fortsatt være forsiktig med kvotene, mange jegere skal ut i fjellet ,
vi er i et jaktområder som er lett tilgjengelig og som har et jevnt jakttrykk
gjennom sesongen, derfor holder vi fortsatt dagskvoten til 3 ryper pr. dag pr. jeger.

Tilbakemelding skogsfugltakst:
Vi har i år en liten nedgang på tetthet og produksjon i forhold til  2018 (som var et godt år), 
men vi ligger fortsatt over årene før 2018 og det betraktes som et normalår.

Det er fra i år også kvote på skogsfugl.


Dagskvoter 2019

     -    3 ryper pr. dag pr. jeger og jakt på rype avsluttes til jul.

     -    2 skogsfugler pr.dag pr. jeger

RØY ER FREDET

 

Copyright © 2020 Steinkjer kommuneskoger Powered by CustomPublish AS