Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF

Båndtvang

Fra 1.April - 20. August er det båndtvang for hund.

Det er yngletid i skogene, samt at husdyr slippes på utmarksbeite. 
Løse hunder kan fort gjøre store skader.

Vi håper alle respekterer dette.

 

Båndtvangen oppheves 20.08.
Etter 20.08 må du alikevel ha grunneiers tillatelse for å kunne slippe hunden.

Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF gir generelt ikke tillatelse for dette før den15.09.
 
Unntak:
-  jegere som har fått tildelt jaktkort fra 10.09
-  vi har satt av et begrenset området til hundetrening fra 21.08 

Copyright © 2007
Steinkjer Powered by CustomPublish AS