Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF

Båndtvang

Fra 1.April - 20. August er det båndtvang for hund.

Det er yngletid i skogene, samt at husdyr slippes på utmarksbeite. 
Løse hunder kan fort gjøre store skader.

Vi håper alle respekterer dette.

 

Båndtvangen oppheves 20.08.
Etter 20.08 må du alikevel ha grunneiers tillatelse for å kunne slippe hunden.

Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF gir generelt ikke tillatelse for dette.
 
Unntak:
-  jegere som har fått tildelt jaktkort fra 10.09
-  vi har satt av et området for hundetrening fra 21.08 (se nyheter) 
-

Ved å løse treningskor (inatur.no) kan du fra 20.09-31.03  slippe hund i alle våre områder som ligger inn i småviltjaktkortet (se kart under småviltjakt). 

Copyright © 2020 Steinkjer kommuneskoger Powered by CustomPublish AS