Vei og parkeringsavgifter for våre anlegg på Gaulstad

Årsavgift 2018

Betales til konto  4410.48.03579
​Årsavgiften er kr.450 i januar og kr 500 fra og med februar.
Oblatt for 2018 ettersendes når innbetaling er mottatt.
HUSK å skriv navn og adresse i merknadsfeltet

Copyright © 2007
Steinkjer Powered by CustomPublish AS