Ansatte og virksomhet

Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF har pr. i dag to ansatte:
Skogsjef Pål Malmo
Utmarksansvarlig Johnny Meier

I tillegg til drift av skog og øvrig administrering, har de ansatte ansvar for tilsyn og vedlikehold av hytter, naust, båter, flytebrygger, rasteplasser, stier, skilting, informasjonstavler og parkeringsplasser. Skogsbilvegnettet skal også sikres et rutinemessig vedlikehold og vi driver med oppsyn i forhold til hyttebygging, jakt, fiske, motorferdsel og miljøkriminalitet.

Noe naturoppsyn og registreringsarbeid utføres på oppdrag for Statens naturoppsyn. Kommuneskogens ansatte har i tillegg funksjon som rovviltkontakter på oppdrag fra Statens naturoppsyn. Andre eksterne oppdrag for offentlige og private utføres også for å sikre inntjening og sysselsetting.

Kommuneskongen har som målsetting å være en aktør på utvikling av naturbasert næringsliv. Ogndal er Steinkjers innfallsport til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Her går innfartsåren gjennom Skjækra landskapsvernområde og like forbi Norges geografiske Midtpunkt. Steinkjer kommuneskoger har som mål å bidra til å utnytte denne innfartsåren på best mulig måte og øke potensialet til mer turisme i samarbeid med andre aktører, spesielt gjennom nettverksselskapet Norges Midpunkt SA.

 

ÅRSBERETNING 2017

 

 

Copyright © 2007
Steinkjer Powered by CustomPublish AS