Vei og parkeringsavgifter for våre anlegg på Gaulstad

Årsavgift 2019

Betales til konto  4410.48.03579
Innbetaling før 1. februar kr 550,-
​Fra 1. februar er avgiften kr 600,-.
Oblat for 2019 ettersendes når innbetaling er mottatt.
​VIKTIG!         HUSK   å skriv navn og adresse i merknadsfeltet

Copyright © 2007
Steinkjer Powered by CustomPublish AS